Elke dinsdag, 10.00 – 11.30 uur Mental fitness

Mental fitness is een mix tussen ontspanning en inspanning van de geest. We wisselen met elkaar van gedachten en door middel van verschillende spelvormen en creatieve expressie wordt u echt ‘mental fit’. Dit alles in een ontspannen sfeer en voor alle leeftijden geschikt. Vooraf aanmelden hoeft niet; u mag zo binnen lopen en de kosten zijn € 6, – per keer.
Marit van Dijk tel.: (055) 533 34 97 of  mobiel: 06 34 36 86 29
www.trainingdesamenhang.nl

Nieuws van Kerschoten Energie Neutraal

Kerschoten Energieneutraal (KEN) wil in dit gebied samen met bewoners energie besparen èn opwekken. KEN wil Kerschoten duurzamer maken en tegelijkertijd de woonlasten voor bewoners omlaag brengen. En dat met behoud van de kwaliteit van deze mooie naoorlogse woonwijk in Apeldoorn.

Klik hier voor de mei 2014 nieuwsbrief.